Hur du blir medlem i ett fackförbund

Hur man går med i ett fackförbund är idag enklare än någonsin. Ofta kan du göra det direkt via internet utan något extra pappersarbete. Det första du bör göra är att fundera vilken typ av fackförbund som passar dig. På dagens marknad finns det flera olika som kan verka intressanta och lite eftertanke kan vara nödvändigt.

I de stora och väl etablerade branscherna finns det också väl etablerade fackförbund som ter sig som det naturliga valet. Jobbar du inom kommunen är fackförbundet Kommunal precis bakom hörnet. Samma gäller för anställda inom industrin där IF Metall alltid gör sin närvaro påmind. Unionen, Lärarförbundet och Vårdförbundet är också stora och välkända fackförbund. Att bli medlem i ett fackförbund betyder att du är villig att betala den månadsavgift som krävs för att en sådan organisation ska gå runt. Summan varierar mellan de olika fackförbunden.

Alla har rätt till möjligheten att bli medlem i facket, även om det ter sig mer självklart i vissa branscher än andra. Denna rättighet är kanske speciellt utvecklad för löntagare, men även studenter och pensionärer kan gå med i ett fackförbund. Du måste då visa upp att du har det som krävs. Exempelvis måste du vara 15 år och du måste möjligtvis inneha rätt utbildning inom det specifika området.